Regulaminy

Strefa Klienta

Zaloguj się do platformy i-BOK, gdzie znajdziesz wiele potrzebnych informacji dotyczących Twojej umowy z Media System.

Raport jakości usług

Dane za rok 2011

Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci
w dniach
5
Awaryjność z winy dostawcy
ilość uszkodzeń na 100 abonentów rocznie
21
Awaryjność z winy użytkownika
ilość uszkodzeń na 100 abonentów rocznie
63
Czas usuwania awarii
w godzinach
24
Wskaźnik reklamacji faktur b/d

Dane za rok 2012

Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci
w dniach
4
Awaryjność z winy dostawcy
ilość uszkodzeń na 100 abonentów rocznie
17
Awaryjność z winy użytkownika
ilość uszkodzeń na 100 abonentów rocznie
57
Czas usuwania awarii
w godzinach
24
Wskaźnik reklamacji faktur b/d

Polityka cookies

Czym są pliki Cookie (ciasteczka)

To niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

Polityka plików Cookie

W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego mediasystem-tdi.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego mediasystem-tdi.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (najczęściej pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb),
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

W ramach serwisu internetowego mediasystem-tdi.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z naszej strony nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin naszej strony chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
Więcek informacji o plikach cookies znajdziecie na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Informator burzowy

Ostrzeżenia meteorologiczne dla Polski

Mapa ostrzeżeń dla Polski

Mapa burzowa – statyczna

Mapa burzowa Polski

Oznaczenie czasów, pomiędzy którymi wystąpiło doziemne wyładowanie atmosferyczne.

Oznaczenie w górnym lewym rogu mapy:

zarejestrowano doziemne wyładowania atmosferyczne

brak doziemnych wyładowań atmosferycznych

Źródła danych wyładowań atmosferycznych: www.burze.dzis.net

Zmiany w prawie telekomunikacyjnym

Realizując obowiązek wynikający bezpośrednio ze zmiany ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. O zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2012, poz. 1445), wprowadziliśmy poniższe zmiany do następujących umów.
Zmiany te w stosunku do stron będących naszymi Abonentami będą obowiązywać od dnia 21 czerwca 2013 r.
Wprowadzone zapisy nie wpływają w żaden sposób na inne postanowienia zawartej z Media System umowy, w szczególności na ustalone warunki świadczenia usług, ich zakres, okres obowiązywania umowy, jak również na cenę usług.

Do umowy wprowadza się wyszczególnione poniżej postanowienia:
1. Zakres usług serwisowych oraz sposoby kontaktowania się z podmiotami, które je świadczą.
Po zgłoszeniu awarii następuje rozpoczęcie przez serwisantów procedury naprawczej lub wyjaśniającej. Zgłoszenie awarii jest równoznaczne z utworzeniem zlecenia serwisowego dla tej awarii.Odstęp czasu pomiędzy chwilą zgłoszenia awarii do chwili przywrócenia funkcjonowania usługi do stanu sprzed wystąpienia awarii to max. 48 godziny.
W przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług, Media System w porozumieniu z Abonentem podejmuje niezwłoczne kroki w celu minimalizacji ewentualnych szkód i przywrócenia prawidłowego funkcjonowania usług.
2. Dane dotyczące jakości usług, w szczególności minimalne oferowane poziomy jakości tych usług.
Każdy może sprawdzić jaka jest w danej chwili przepływność łącza dostępowego. Pomiar jest realizowany przez aplikację użytkownika i polega na wymianie pakietów z wykorzystaniem określonego protokołu pomiędzy komputerem użytkownika a określonym komputerem w sieci internet i wynika stąd szereg konsekwencji: 1. przepływność deklarowana przez dostawcę usługi dostępu do internetu jest deklarowaną wartością maksymalną i może nie być osiągana w 100% w trakcie eksploatacji usługi 2. wynik pomiaru przepływności może być zafałszowany przez aplikacje, które działając „w tle” na komputerze użytkownika” korzystają również z wymiany danych przez internet (np. komunikatory, programy wymiany plików P2P). Istotnym warunkiem wiarygodności jest więc również wyłączenie tego typu aplikacji przed rozpoczęciem pomiaru. 3. wynik pomiaru ma charakter szacunkowy i powinien służyć jedynie ocenie stanu łącza dostępowego.W niektórych przypadkach wynik pomiaru wskazujący na przepływność wyższą niż zakontraktowana.

3.Sposoby przekazywania Abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługach, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych.
Komputer (użytkownika domowego lub biznesowego) wykorzystujący dostęp do sieci internet, jest narażony na ataki, których źródłem jest oprogramowanie oraz człowiek.

Zapobieganie tym atakom jest możliwe pod warunkiem zastosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa, na które składają się:
• stosowanie zapory sieciowej (firewalla),
• stosowanie oprogramowania antywirusowego i anty-spyware,
• aktualizacja oprogramowania antywirusowego i anty-spyware,
• wykonywanie kopii bezpieczeństwa istotnych danych przechowywanych na komputerze,
• stosowanie silnych haseł,
• ochrona danych osobowych.

Podstawowe elementy bezpieczeństwa sieci w standardzie Wi-Fi uwzględnione przez administratora (zarówno domowego jak i sieci firmowej) powinny obejmować:
• ograniczenie zasięgu sieci do niezbędnego minimum,
• ustawienie ukrywania identyfikatora sieci tzw. SSID (ang. Service Set Identifier),
• stosowanie protokołów zabezpieczeń na poziomie WPA (coraz częściej wersja WPA2),
• zastosowanie filtracji użytkowników upoważnionych do korzystania z sieci bezprzewodowej

4. Media System nie wprowadza ograniczeń w dostępie lub korzystaniu z usług i aplikacji świadczonych w ramach niniejszej umowy, z zastrzeżeniem działań jakie Media System jest uprawnione podejmować w związku z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa i integralności sieci

5. Usługi świadczone na podstawie niniejszych umów obejmują także usługi głosowe, zapewniają one połączenia z numerami alarmowymi w szczególności z 112,997,998,999. Media System gromadzi dane o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z pomocy Media System.
Nasi pracownicy są do Twojej dyspozycji
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00
lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

numer telefonu

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z pomocy Media System.
Nasi pracownicy są do Twojej dyspozycji
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00
lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

//

rzetelna firmapartner
Góra